Politica de confidenţialitate

Cashback.md asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal în condițiile legii Nr. 133 în 08.07.2011 și a prezentelor condiții generale și respectă dreptul membrilor săi cu privire la respectarea vieții private în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Aceasta obligație nu este operantă în cazul informațiilor dezvăluite de către membrul Cashback.md către persoane terțe sau în cazul informaţiilor care pot fi obţinute în mod deschis de orice persoană.

Cashback.md prelucrează datele cu caracter personal în condițiile legii, cu bună-credință și în scopuri legitime în vederea încheierii și realizării raporturilor dintre Cashback.md și membrii acestuia. Prin prelucrarea datelor cu caracter personal se va întelege utilizarea, stocarea, afișarea, copierea, transmiterea, interpretarea, editarea și/sau distribuirea de informații în intreg sistemul Cashback.md și partenerilor săi comerciali. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, membrul Cashback.md este de acord în mod explicit și fără echivoc ca Cashback.md să utilizeze datele cu caracter personal furnizate de către clientul fidel pe teritoriul Republicii Moldova, sa le transfere în străinătate către Cashback.md Holding și către partenerii comerciali Cashback.md.

Clientul înțelege și este de acord că manifestarea dreptului său de opoziție cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal, manifestat printr-o cerere scrisă adresată Cashback.md, va vicia corect să informeze asupra activităților și parteneriatelor încheiate de Cashback.md cu partenerii săi comerciali și exonerează Cashback.md de orice răspundere în acest sens.

Scopul colectării datelor este: reclamă, marketing și publicitate, servicii de comunicații electronice. Este necesar să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru comunicările comerciale și emiterea documentelor fiscale.

Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal poate fi accesată pe linkul: lex.justice.md